Όροι Χρήσης

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. πιστεύει ότι οι μάρκες μπίρας μας υπάρχουν, για να προσφέρουν στους καταναλωτές αναψυχή και υπεύθυνη απόλαυση. Πρέπει να καταναλώνονται υπεύθυνα από τους ενήλικες και η κατάχρηση πρέπει να αποφεύγεται.
https://olympicbrewery.gr/el/responsible-drinking

Εισαγωγή

Ο ιστότοπος fix-beer.gr («ιστότοπος») λειτουργεί υπό την Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. («Ολυμπιακή Ζυθοποιία», «εμείς», «εμάς», «μας»). Είμαστε εταιρεία εγγεγραμένη στα μητρώα ανωνύμων εταιρειών του ΓΕΜΗ στην Ελλάδα με αρ. ΓΕΜΗ 046596022000 κάτω και έχουμε την έδρα μας στη διεύθυνση στη Νέα Κηφισιά Αττικής, οδός Ελαιών 59, ΤΚ 14564. Από καιρό σε καιρό οι συνδεδεμένες με εμάς εταιρείες μπορούν να λειτουργούν ή να συνεισφέρουν σε αυτόν τον ιστότοπο. Οι συνδεδεμένες εταιρείες είναι οποιεσδήποτε από τις θυγατρικές ή μητρικές εταιρείες και οποιαδήποτε θυγατρική της μητρικής εταιρείας.
Αυτοί οι όροι χρήσης (μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο) σας παρέχουν τους όρους, βάσει των οποίων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας, είτε ως επισκέπτης είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης. Η χρήση του ιστοτόπου μας περιλαμβάνει την πρόσβαση, περιήγηση ή εγγραφή, για να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας.

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους χρήσης, προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, καθώς αυτοί θα ισχύουν για τη χρήση του ιστοτόπου μας. Σας συνιστούμε να διαβάσετε, επίσης, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική για τα Cookies και να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο αυτού του εγγράφου για μελλοντική αναφορά.

Με την πρόσβαση και τη χρήση του ιστοτόπου μας δηλώνετε την αποδοχή σας ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους χρήσης και συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με αυτούς. Πρόκειται για μια νομική συμφωνία μεταξύ ημών, η οποία μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με τη συγκατάθεσή μας. Θα πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τους άλλους ισχύοντες όρους κατωτέρω, καθώς και οποιεσδήποτε λεπτομέρειες παρέχονται στον ιστότοπό μας σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του ιστοτόπου μας και τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης, παρακαλούμε να διακόψετε αμέσως τη χρήση του ιστοτόπου μας.

Άλλοι ισχύοντες όροι

Αυτοί οι όροι χρήσης αναφέρονται στους ακόλουθους πρόσθετους όρους, οι οποίοι ισχύουν, επίσης, για τη χρήση του ιστοτόπου μας: Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων https://www.kaiser.gr/policy η οποία καθορίζει τους όρους με τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή που μας παρέχετε, εγγυάται ότι όλα τα δεδομένα που μας παρέχετε είναι ακριβή.

Η Πολιτική μας για τα Cookies, η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα cookies στον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συναινείτε στη χρήση cookie στον ιστότοπό μας. Η Πολιτική Aποδεκτής Xρήσης μας, η οποία καθορίζει τις επιτρεπόμενες χρήσεις και τις απαγορευμένες χρήσεις του ιστότοπού μας. Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, πρέπει να συμμορφώνεστε με αυτή την αποδεκτή πολιτική χρήσης.

Αλλαγές στους όρους και τον ιστότοπό μας

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε τους παρόντες όρους χρήσης από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, αλλάζοντας τις στην ιστοσελίδα μας. Ελέγχετε αυτή τη σελίδα κατά καιρούς και λαμβάνετε υπόψη τυχόν αλλαγές, που κάνουμε, καθώς σας δεσμεύουν.

Μπορούμε να αναβαθμίζουμε τον ιστότοπό μας από καιρό σε καιρό και να αλλάζουμε το περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, σημειώστε ότι ενδέχεται κάποιο από τα περιεχόμενα του ιστότοπού μας να μην είναι ενημερωμένα ανά πάσα στιγμή και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να τα ενημερώνουμε.

Δεν εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπός μας, ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτόν, θα είναι απαλλαγμένο από σφάλματα ή παραλείψεις. Πρόσβαση στον ιστότοπό μας Η πρόσβαση στον ιστότοπό μας διατίθεται δωρεάν. Δεν εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπός μας, ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτό, θα είναι πάντα διαθέσιμο χωρίς διακοπή ή χωρίς σφάλματα. Η πρόσβαση στον ιστότοπό μας επιτρέπεται προσωρινά. Μπορούμε να αναστείλουμε, να αποσύρουμε, να διακόψουμε ή να αλλάξουμε το σύνολο ή μέρος του ιστοτόπου μας χωρίς προειδοποίηση. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για σας εάν για οποιονδήποτε λόγο ο ιστότοπός μας δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο. Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων, για να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Κατανοείτε, επίσης, ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο του ιστοτόπου μας θα είναι απαλλαγμένο από ιούς και/ή άλλο κώδικα, που έχει μολυσματικές ή καταστρεπτικές ιδιότητες. Είστε υπεύθυνοι για την εφαρμογή επαρκών διαδικασιών και ελέγχων ιών (συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων προστασίας από ιούς και άλλους ελέγχους ασφαλείας), για να ικανοποιήσετε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας για την ασφάλεια και την αξιοπιστία της εισαγωγής και εξαγωγής δεδομένων. Είστε, επίσης, υπεύθυνοι για την εξασφάλιση ότι όλα τα πρόσωπα, που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό μας μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο, γνωρίζουν αυτούς τους όρους χρήσης και άλλους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις και ότι συμμορφώνονται με αυτούς. Δεν δηλώνουμε ότι το περιεχόμενο, που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό μας, είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο σε όλες ή άλλες τοποθεσίες. Μπορούμε να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα του ιστοτόπου μας ή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προϊόντος, που περιγράφεται στον ιστότοπό μας σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή γεωγραφική περιοχή ανά πάσα στιγμή. Εάν επιλέξετε να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας εκτός της Ελλάδας, το κάνετε αυτό με δική σας ευθύνη. Δεν πρέπει να κάνετε κατάχρηση του ιστοτόπου μας, εισάγοντας εν γνώσει μας ιούς, ή άλλο υλικό, που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν πρέπει να προσπαθείτε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή να παρεμποδίσετε την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου μας και, ειδικότερα, δεν πρέπει να επιχειρήσετε να παρακάμψετε την ασφάλεια, να παραβιάσετε, να εισβάλετε ή να διαταράξετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την ιστοσελίδα μας ή οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστή, διακομιστή, δρομολογητή ή οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη με το διαδίκτυο συσκευή. Από καιρό σε καιρό, ενδέχεται να περιορίζουμε την πρόσβαση σε ορισμένα χαρακτηριστικά ή τμήματα του ιστοτόπου μας ή σε ολόκληρο τον ιστότοπο. Εγγραφή Σε περίπτωση, που σας ζητηθεί να συμπληρώσετε ένα έντυπο εγγραφής ή να δώσετε άλλες πληροφορίες, τα στοιχεία που παρέχετε πρέπει να είναι αληθή, ακριβή και πλήρη. Παρακαλούμε ενημερώστε μας έγκαιρα για οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες, που παρέχετε. Εάν επιλέξετε ή σας παρασχεθεί κωδικός αναγνώρισης χρήστη, κωδικός πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας, πρέπει να αντιμετωπίζετε αυτές τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές και δεν πρέπει να τις αποκαλύπτετε σε τρίτους. Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιονδήποτε κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, ανεξάρτητα από το αν τον επιλέξατε εσείς ή σας χορηγήθηκε ανά πάσα στιγμή αν, κατά την άποψή μας, δεν έχετε συμμορφωθεί με κάποια από τις διατάξεις των όρων χρήσης. Εάν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι κάποιος άλλος από εσάς γνωρίζει τον κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας, πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. Ελαιών 59, Νέα Κηφισιά ΤΚ 14564, Αττική info@olympicbrewery.gr

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας Εκτός αν υποδεικνύεται το αντίθετο, είμαστε ο κάτοχος ή κάτοχος αδείας όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστότοπό μας και του υλικoύ, που δημοσιεύεται σε αυτό. Αυτά τα έργα προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τις συνθήκες σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά τα δικαιώματα διατηρούνται. Είμαστε ο κάτοχος ή κάτοχος άδειας χρήσης των εμπορικών σημάτων, πουεμφανίζονται στον ιστότοπό μας και όλων των συναφών εμπορικών ονομάτων, λογοτύπων και συσκευών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να λάβετε αποσπάσματα ή υλικά από τον ιστότοπό μας μόνο για προσωπική σας χρήση και κάθε αντιγραμμένο υλικό πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που εμφανίζονται σε αυτό. Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε με οποιοδήποτε τρόπο τα έντυπα ή τα ψηφιακά αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού εκτυπώσατε ή μεταφορτώσετε με οποιονδήποτε τρόπο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εικονογραφήσεις, φωτογραφίες, ακολουθίες βίντεο ή ήχου ή γραφικά ξεχωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο. Κανένα δικαίωμα, τίτλος ή έννομο συμφέρον για οποιοδήποτε υλικό ή λογισμικό που έχετε μεταφορτώσει δεν σας μεταβιβάζεται με τη λήψη ή την αντιγραφή. Δεν επιτρέπεται να κάνετε οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού στον ιστότοπό μας (συμπεριλαμβανομένων των αναπαραγωγών εκτός από τα παραπάνω, τη δημοσίευση, τροποποίηση ή διανομή) χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια. Η κατάσταση μας (και αυτή των τυχόν αναγνωρισμένων συνεισφερόντων) ως δημιουργών περιεχομένου στον ιστότοπό μας πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κανένα μέρος του περιεχομένου στον ιστότοπό μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να λάβετε άδεια από εμάς ή από τους δικαιοπαρόχους μας. Αν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή κατεβάσετε οποιοδήποτε μέρος του ιστοτόπου μας παραβιάζοντας αυτούς τους όρους χρήσης, το δικαίωμα χρήσης του ιστοτόπου μας θα σταματήσει αμέσως και θα πρέπει, κατά την επιλογή μας, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα των υλικών. Ακρίβεια πληροφοριών Οι πληροφορίες στον ιστότοπό μας παρέχονται μόνο για γενικές πληροφορίες. Κάνουμε εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες στον ιστότοπό μας είναι ακριβείς, αλλά το περιεχόμενο, τα σχόλια και το άλλο υλικό, που δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας δεν αποσκοπούν στην παροχή συμβουλών που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Πρέπει να λάβετε επαγγελματικές ή εξειδικευμένες συμβουλές, πριν πάρετε ή αποφύγετε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει του περιεχομένου του ιστοτόπου. Δεν κάνουμε δηλώσεις ή παρέχουμε εγγυήσεις ρητές ή σιωπηρές, ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή ενημερωμένες και, στο μέγιστο βαθμό, που επιτρέπεται από το νόμο, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημιές που προκλήθηκαν από οποιαδήποτε εμπιστοσύνη που δίνεται σε αυτές τις πληροφορίες από εσάς ή από οποιονδήποτε στον οποίο επικοινωνείτε αυτές τις πληροφορίες. Αν βρείτε ανακριβείς πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας, επικοινωνήστε μαζί μας και θα προσπαθήσουμε να τις διορθώσουμε, εφόσον συμφωνούμε, το συντομότερο δυνατόν. Κριτικές Οποιεσδήποτε απόψεις ή σχόλια, που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας είναι ευθύνη των δημιουργών τους και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση έκφραση των απόψεών μας. Δεν παρέχουμε εγγυήσεις ή δηλώσεις ρητές ή σιωπηρές για οποιεσδήποτε τέτοιες απόψεις ή αναθεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της νομιμότητάς τους ή της ακρίβειάς τους, και απορρίπτουμε κάθε ευθύνη σε σχέση με αυτές στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Διαγωνισμοί Κάθε διαγωνισμός που διεξάγεται ή προωθείται στον ιστότοπό μας διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ισχύουν για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Σύνδεσμοι σε αυτό και σε άλλους ιστότοπους Μπορούμε από καιρό σε καιρό να παρέχουμε συνδέσμους που θα σας επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση στις ιστοσελίδες τρίτων απευθείας από τον ιστότοπό μας. Τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας και, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, δεν συνεισφέρουμε στο περιεχόμενο αυτών. Όταν κάνετε κλικ σε αυτούς τους ιστότοπους/ιστοσελίδες, αφήνετε τον ελεγχόμενο από εμάς χώρο και, επομένως, δεν ευθυνόμαστε για τυχόν προβλήματα, που προκύπτουν από τη χρήση των δεδομένων σας, του περιεχομένου των ιστοτόπων ή των προϊόντων ή των υπηρεσιών από τρίτους, που σας προσφέρονται από αυτούς τους ιστότοπους. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την κρίση μας, να απαγορεύουμε οποιονδήποτε σύνδεσμο από άλλο δικτυακό τόπο σε υλικό ή πληροφορίες στον ιστότοπό μας. Η ευθύνη μας Παρόλο, που ελπίζουμε ότι ο ιστότοπός μας θα παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους χρήστες, εξαιρούμε όλους τους όρους, εγγυήσεις και δηλώσεις ή άλλους όρους, που ενδέχεται να ισχύουν για τον ιστότοπό μας ή για οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτό, ρητό ή σιωπηρό, στο βαθμό, που επιτρέπεται από το νόμο. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε χρήστη για τυχόν απώλεια ή ζημιά, είτε από σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παραβίαση νόμιμων καθηκόντων ή άλλως, ακόμη και αν είναι προβλέψιμη, που προκύπτει από ή σε σχέση με:

·         τη χρήση ή αδυναμία χρήσης του ιστοτόπου μας ή

·         τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, που εμφανίζεται στον ιστότοπό μας.

Εάν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας ως καταναλωτής, δεν θα ευθυνόμαστε απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια κερδών, απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, διακοπή λειτουργίας ή απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας και θα ευθυνόμαστε μόνο για οποιεσδήποτε ζημιές, που είναι λογικά προβλέψιμες.

Εάν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας ως επιχειρηματικός χρήστης, σε καμία περίπτωση δεν θα ευθυνόμαστε απέναντί σας για οποιαδήποτε:

·         απώλεια κερδών, πωλήσεων, επιχειρήσεων ή εσόδων

·         διακοπή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

·         απώλεια αναμενόμενης εξοικονόμησης

·         απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας, πελατείας ή φήμης ή οποιαδήποτε έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία. Δεν θα ευθυνόμαστε για τυχόν απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε από ιό,κατανεμημένη επίθεση για κατάργηση υπηρεσίας ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό, που μπορεί να μολύνει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, προγράμματα υπολογιστή, δεδομένα ή άλλο ιδιόκτητο υλικό λόγω της χρήσης του ιστοτόπου μας ή από το κατέβασμα οποιουδήποτε περιεχόμενου σε αυτό, ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο που συνδέεται με αυτό. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοτόπων, που συνδέονται με τον ιστότοπό μας. Τέτοιες συνδέσεις δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως επικύρωση από εμάς αυτών των συνδεδεμένων ιστοτόπων. Δεν θα ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους από εσάς. Δεν αποκλείουμε ή περιορίζουμε με οποιονδήποτε τρόπο την ευθύνη μας προς εσάς, όπου αυτό δεν θα ήταν σύννομο. Μεταφόρτωση περιεχομένου στον ιστότοπό μας Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε μια λειτουργία που σας επιτρέπει να ανεβάσετε περιεχόμενο στον ιστότοπό μας ή να επικοινωνήσετε με άλλους χρήστες του ιστοτόπου μας, πρέπει να συμμορφώνεστε με τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται στην Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης.

Εγγυάστε ότι οποιαδήποτε τέτοια συνεισφορά συμμορφώνεται με αυτά τα πρότυπα και θα ευθύνεστε απέναντί μας και θα μας αποζημιώσετε για τυχόν παραβίαση αυτής της εγγύησης. Εάν είστε καταναλωτής – χρήστης, αυτό σημαίνει ότι θα ευθύνεστε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά, που θα υποστούμε ως αποτέλεσμα της παραβίασης της εγγύησης σας. Οποιοδήποτε περιεχόμενο μεταφορτώνετε στον ιστότοπό μας θα θεωρείται μη εμπιστευτικό και μη αποκλειστικό. Διατηρείτε όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας σας στο περιεχόμενό σας, αλλά απαιτείται να μας χορηγήσετε μια περιορισμένη άδεια για τη χρήση, αποθήκευση και αντιγραφή αυτού του περιεχομένου και για τη διανομή και τη διάθεσή του σε τρίτους. Τα δικαιώματα που μας εκχωρείτε, περιγράφονται στην επόμενη ενότητα (Δικαιώματα που εκχωρείτε).

Μπορούμε να αποκαλύψουμε την ταυτότητά σας σε οποιονδήποτε τρίτο, που ισχυρίζεται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε ή φορτώθηκε από εσάς στον ιστότοπό μας αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Δεν θα ευθυνόμαστε έναντι τρίτων για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια οποιουδήποτε περιεχομένου, που δημοσιεύτηκε από εσάς ή από οποιονδήποτε άλλο χρήστη του ιστοτόπου μας.

Έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε κάθε ανάρτηση, που κάνετε στον ιστότοπό μας εάν, κατά τη γνώμη μας, η ανάρτησή σας δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα περιεχομένου, που ορίζονται στην Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης μας.

Οι απόψεις που εκφράζονται από άλλους χρήστες στον ιστότοπό μας δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις ή τις αξίες μας.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διασφάλιση και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του περιεχομένου σας.

Δικαιώματα που εκχωρείτε

Όταν ανεβάζετε ή δημοσιεύετε περιεχόμενο στον ιστότοπό μας, μας παρέχετε μια διαρκή, παγκόσμια, μη αποκλειστική, ατελή, μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, προετοιμασίας παράγωγων έργων, παρουσίασης και εκτέλεσης αυτού του περιεχομένου που δημιουργείται από το χρήστη σε σχέση με την υπηρεσία που παρέχεται από τον ιστότοπό μας και σε διάφορα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης αυτού του ιστοτόπου.

Προσβασιμότητα

Αναγνωρίζουμε την ανάγκη να είναι αυτός ο ιστότοπος προσβάσιμος και εύκολος στη χρήση ανεξάρτητα από την τεχνολογία ή την ικανότητα.

Ενώ επιδιώκουμε τις αποδεκτές κατευθυντήριες γραμμές και πρότυπα για την προσβασιμότητα και τη χρηστικότητα, δεν είναι πάντα δυνατό να το πράξουμε σε όλες τις περιοχές του ιστοτόπου μας. Το περιεχόμενο που παρέχεται από τους τρίτους συνεργάτες μας και τους χρήστες του ιστοτόπου μπορεί να μην τηρεί τέτοιες οδηγίες και πρότυπα.

Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε το επίπεδο προσβασιμότητας και χρηστικότητας του ιστοτόπου μας. Εάν βρείτε κάτι που χρειάζεται βελτίωση ή έχετε δυσκολία στη χρήση αυτού του ιστοτόπου, ενημερώστε μας.

Γενικά

Οποιεσδήποτε επίσημες νόμιμες ειδοποιήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στην μας έδρα παραπάνω και να τεθούν υπόψη μας στα ακόλουθα στοιχεία:

Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε.

Ελαιών 59, Νέα Κηφισιά ΤΚ 14564, Αττική

Τηλ. +30 210 6675200, Φαξ: +30 210 6675297, Εmail: info@olympicbrewery.gr

Αποτυχία μας να εκτελέσουμε ένα δικαίωμα δεν οδηγεί σε παραίτηση από αυτό το δικαίωμα. Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε τα δικαιώματά σας βάσει αυτών των όρων χρήσης.

Εάν οποιοδήποτε μέρος αυτών των όρων χρήσης διαπιστωθεί ότι δεν είναι εκτελεστό νομικά, όλα τα άλλα μέρη αυτών των όρων χρήσης δεν επηρεάζονται και παραμένουν σε ισχύ.

Εάν είστε επιχειρηματίας, αυτοί οι όροι χρήσης, το αντικείμενο και οι διαμόρφωσή τους (και τυχόν μη συμβατικές διαφορές ή αξιώσεις) διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Αμφότεροι συμφωνούμε με την αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τον ιστότοπό μας ή θα θέλατε να τον σχολιάσετε, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

Ενημερώσεις

Οι εν λόγω όροι χρήσης ενημερώθηκαν για τελευταία φορά το Μάιο του 2018.