1957-1961

30 Απριλίου 2018by efytrakis

Η «κυριαρχία» της ΦΙΞ συνεχίζεται και αναθέτεται στον Τάκη Ζενέτο, το τότε «τρομερό παιδί της αρχιτεκτονικής», η ανακαίνιση και επέκταση του εργοστασίου στη Λεωφ. Συγγρού.